Zazemyavane i neutralno

Задачата на електростатичното заземяване е да се намали рискът от експлозия на запалими вещества вследствие на електростатична искрова дислокация. Широко се използва в размерите на транспортиране и обработка на запалими газове, прахове и течности.

Електростатично заземяване, което има нова форма. Най-леките и няколко сложни модела се изграждат от заземяващата скоба и жицата. По-здрави и технологично напреднали са най-съвременните устройства за заземяване, благодарение на които е възможно да се дозира или транспортира продуктът, когато заземяването е чисто свързано.

Waist Trainer

Електростатичните заземявания най-често се използват при товарене или разтоварване на железопътни цистерни, пътни цистерни, варели, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

В резултат на пълнене или изпразване на резервоари с ново съдържание (напр. Резервоари с прахове, гранули, течности могат да се създадат опасни електростатични заряди. Източникът на тяхното състояние със сигурност съществува, за да се смеси, изпомпва или пръска горими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контактуване или селектиране на отделни частици. Количеството на електрическия заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които влизат в контакт един с друг. В резултат на прост и бърз контакт със земята или проблем с незареждане може да се генерира къс токов импулс, който ще се чуе под формата на искра.Липсата на внимание към искровия разряд може да запали сместа от газове и въздух, което означава експлозия или лоша експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.