Samootsenka na uprazhnenieto na deteto

Полските разпоредби третират възможността за използване на дете за закупуване на фискален принтер, posnet thermal hd. Тази помощ е 90% от покупната цена, но не може да надвишава 700 злоти. В същото време, ако предприемачът закупи няколко устройства, този лимит се изчислява за всички поотделно, а не за широката общественост. Как облекчението за закупуване на касов апарат може да бъде печелившо и ще купи много пари.

Тогава си струва да се възползвате от тази възможност. От друга страна, има определени правила за извличане на подобно облекчение. Те бяха включени в Закона за данъците върху стоките и помощта.Важно съображение е необходимостта от докладване на данъчната служба за броя на касовите апарати, които се считат за използвани за регистриране на покупките и размера на дължимия данък. Освен това е важно също да се добави адрес, където ще се използва касов апарат. Трябва да се помисли за факта, че такъв проект трябва да бъде представен преди момента на използване на касовите апарати.Друга истина е необходимостта да се запазят определените дати, в които данъкоплатецът да инсталира и започне да използва декларираните касови апарати.Освен това тази каса трябва да отговаря на техническите изисквания, които са посочени в Резолюцията за ДДС. Както и специфични функции. Например, той трябва да позволява безопасен поток от данни към външни носители. Касовите апарати се проверяват технически преди издаване на искане за възстановяване за тяхната покупка.Последният принцип работи на лица, освободени от ДДС. Такива лица, за да получат възстановяване за закупуване на касов апарат, трябва да подадат отделно заявление, съдържащо подробни познания за данъкоплатеца. Например, в такъв проект искате да бъдете обхванати от вашето име, адресни данни, данъчен идентификационен номер и номер на банкова сметка, на които можете директно да изпратите възстановяване за покупка на такъв касов апарат. Периодът, в който трябва да се извърши такова възстановяване, е 25 дни от момента, в който следващият данъкоплатец подава заявлението.В обобщение, заслужава да се споменат гореспоменатите високи принципи. След тяхното удовлетворение следва да се признае облекчението за закупуване на касов апарат.