Prilozhenie 3 kasov aparat

Касовият апарат трябва да се използва от всеки предприемач, който продава стоки или услуги за работата на физически лица, които не провеждат икономическа кампания. В него не се посочва дали продавачът е платец на ДДС или е прекратен от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

ProEngine UltraProEngine Ultra. подобряване на мощността и експлоатационния живот на двигателя

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да провери дали задължително трябва да регистрира количеството на продажбите, върху които работи. В случай на малки продажби, извършвани рядко, понякога е по-добре да се водят записи в статистиката на продажбите, която не е документирана. Изключения от необходимостта от касов апарат са представени в Закона на министъра на финансите от 4.11.2014 г. за освобождаване от задължението за водене на регистри, използващи касови апарати.Да предположим, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от неговия брой, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, както за потребителя, така и за издаването му, ще бъде изцяло касов апарат, така че какъв е големият каталог на предлаганите продукти или услуги. За потребителя, голямата полза от настоящата форма е фактът, че той ще получи разписката, която ще бъде използвана като възможна основа за връщане.

Основата за възпроизвеждане на сумата ще бъде фискализирането на касовия апарат. В какво вярва? По този начин съществува уникална и надеждна процедура, която означава непрекъснато възлагане на данъчния идентификационен номер на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да закупим касов апарат и да не правим фискализация, но такъв финансов касов апарат ще може да бъде въведен в експлоатация само в нефискална система. Изключително важно е, че фискализацията на хазната се прави от опитен техник, при успех на грешка ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

За основни цели с касов апарат, трябва да отпечатате билета и да го докладвате на клиента всеки път, когато прави покупка, и да отпечатва дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва също да помислите за задължителен преглед. Тя трябва да бъде създадена след 24 месеца от използването на касовия апарат. Също така съхраняваме разписки и отчети: законодателят въвежда на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за срок от две години (от края на данъчната година. Важна ситуация е да се напомни, че след пет години предприемачът трябва задължително да замени модула на касовия апарат.