Mikroskop s icat etti

UpSize

Микроскопът се използва за преглед на малки обекти, които винаги са невидими за невъоръжено око, или повече, за да се наблюдават детайли на по-малки обекти. В момента има много видове микроскопи в текущите етапи (акустични, холографски, поляризиращи, стереоскопични и чужди, но първият е оптичният микроскоп.

Микроскопите от този вид използват дневната светлина, за да практикуват изследваните обекти, а за бащите им изглежда, че са син и баща - Захариас Янсен и Ханс Янсен - холандците. Те построили първия си микроскоп около 1590 г., даваха само 10x увеличение и не намериха никакъв смисъл. Пробивът в тази част е направен от Антони ван Левенгук, направих нов начин за смилане и полиране на тънки лещи, което всъщност доведе до 270-кратно увеличение. В настоящото решение холандецът подобри микроскопа, благодарение на който стигна до много открития и повишена биология. Микроскопите му бяха направени по различен начин от обикновените от новите времена. Важно е да ги вземете просто за изключително прости лупи. Микроскопът на Левенхок е направен само от самата леща и обектът, който се изследва, е поставен срещу лещата, мястото му е важно да се подобри с помощта на две двойки. Самият инструмент има дължина 3-4 инча или около 7-10 сантиметра. Вторият пробив в микроскопската инсталация е станал, когато се използват електрони. Първият микроскоп от този тип - електронен микроскоп - е построен от Ернст Руск и Макс Нол през 1931 г. в Берлин. Силиконовата революция сама признава използването на електронни микроскопи за основа. в същото време те улесняват наблюдението на най-малките структури на клетъчните органели. С промяната през 1982 г. бе направен първият сканиращ тунел и микроскоп. Нейни организатори бяха изследователи от Цюрих Герд Биннинг и Хайнрих Рорер. Благодарение на такива микроскопи се генерира триизмерен образ на структури, съставени от дадени атоми. По-късно бяха направени много модификации на този микроскоп, за да се види материята в нанометровите граници. Съвременните изследователи казват, че развитието на микроскопията ще инициира развитието на нанотехнологията, която със сигурност ще намери изпълнението и влиянието около нашето тяло.