Kasov aparat hs ej

Всеки предприемач, който е касов апарат в частна компания, се бори с нови проблеми всеки ден, кои устройства също могат да генерират. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са без функции и понякога се разпадат. Не някой собственик на компания знае, че по всяко време, когато се правят записи с помощта на касов апарат, той трябва да има ново устройство - в момента поради отказ на този основен.

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшната продажба на продукти или услуги може да доведе до налагане на глоби от данъчната служба, тъй като това ще предотврати списъците с продажби през сезона на повреда на основното устройство. Документите, съхранявани заедно с касата, трябва да включват книжката за обслужване на касите. Този текст не само влиза във всички ремонти на устройството, но също така среща данни за фискализацията на касата или обмена на мисли. Изкуственото обслужване изисква допълнителен уникален номер, който е издаден от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, където се използват пари в брой. Всички тези съвети са от съществено значение за успеха на данъчните одити. Всички железопътни линии в мисълта на касата и нейният ремонт отиват в дейностите на специализирана услуга, с която всички предприемачи, които използват касови апарати, трябва да помнят подписания договор. Какво е важно - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите на касови апарати трябва да се извършват непрекъснато, така че за успеха на попълването на паметта на касата, трябва да обмените мнението си за друго, като не забравяте да прочетете паметта. Четенето на паметта на касовия апарат вероятно е на живо - по подобен начин при неговата промяна, извършена само от упълномощен орган. Освен това тази работа трябва да се извършва в присъствието на служител на данъчната служба. Създава се подходящ отчет от прочитането на паметта на фискалния касов апарат, копие от което се изпраща до данъчната служба, а другото - до предприемача. Той изисква този протокол да се съхранява заедно с други документи, свързани с касата - отсъствието му може да повлияе на налагането на наказание от службата.