Kasov aparat evtin

В началото си струва да добавите какво обхваща обслужването на касовите апарати: фискални касови апарати, необходимите технически проверки, всички корекции, написани по време на гаранционния период и след гаранционния период, както и необходимата поддръжка. Освен това техникът по касата отговаря за вписванията в сервизната работа и отчита фискализацията на касата пред данъчната служба.

Касовите апарати Tarnów продават на своите клиенти допълнителни услуги: обучения в отдела за обслужване на касови апарати, както и помощ при значително програмиране на търговски имена и цени на PTU.

През сезона на необходимите технически прегледи сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на печатите на касата и тяхното съгласие с отпечатъците в сервизната позиция и сервизната документация,- проверете програмата за касови апарати, нейната версия, съгласие с вписванията в касата и документацията на уебсайта,- проверява правилното функциониране на касата, особено в отдела за издаване на фискални документи,- оценява състоянието на корпуса на касата, фискалната памет, дънната платка и фискалния елемент по отношение на съответствието със строителните списъци,- проверява правилната работа на потребителския дисплей,- резултатът от прегледа, включително резервациите, се съхранява в сервизната книга.

Trivia:1. Необходимият технически преглед също иска да бъде причинен, когато потребителят на касов апарат прекрати ролята ни или по някаква причина спре да регистрира покупки върху фискалната сума, в края на краищата, той не отмени касовия апарат.2. По време на сезона за технически преглед, главно се изследват фактите за проектиране на касовите апарати, които са отговорни за отчитане на оборота и които неправилна работа може да повлияе на грешно изчисляване на данъците. Така по време на прегледа сервизният техник не търси неизправности, които засягат функционирането на касата, нито проверява дали други фактори на устройството, например механизмът, отговорен за печатането, захранването - работят добре. Разбира се, потребителят може да поиска сервизния техник да провери състоянието на касата и да промени повредените елементи, след като всички същите функции ще се изпълняват извън техническия преглед.