Kasov aparat elzab jota e

В нови времена никой не мисли за магазин без касов апарат. Бизнес касовите апарати са устройства, които записват всички фискални операции в съвременния номер на данъка върху дохода. Регистрацията на продажбата върху сумата започва с въвеждане на кодове за продажби, стоки или услуги, направо от клавиатурата, вградена в джоба или с помощта на четец на кодове. Имената на стоки или услуги трябва да бъдат предварително програмирани в съзнанието на касата.Касовите апарати, полезни в Полша, са декорирани според фискалния принцип OTP, в който се препоръчват нетните и брутните продажби в края на деня на продажбите, като се посочват подробно различните ставки на ДДС.

Съвременният касов апарат не е оборудван само с LCD екран, но и с безжичен интернет достъп. Все по-често можем да видим нови продукти в изкуството на касовите апарати. Те стават все по-малки, което е от полза за честия комфорт на работа и възможността за предоставяне на обслужване на клиентите.Съвременните модели ви позволяват лесно да регистрирате продажбите и да подготвяте фискален отчет по лесен начин.Устройствата все повече се правят от мокри и фини материали в контакт, което допълнително се отразява на комфорта на работа.

Повечето съвременни касови апарати работят с компютър и купуват четец на баркодове и платежен терминал, за да се свържат.Съвременните касови апарати са проектирани така, че при подмяна на ролка хартия, клиентът има много уязвим достъп до необходимите елементи.При успех на отказ на касата, клиентът трябва да се обади на услуга, която е оправомощена да поправя касови апарати. Представено е, че всеки нов касов апарат е запечатан, а не този, създаден от работодателя. Само сервизен техник или данъчен служител може да извършва проверки.По време на данъчния одит се проверява съдържанието на фискалната памет, целостта на пломбите и записите в сервизното изкуство на навременните парични прегледи. При успешното откриване на нередности от страна на работодателя, че ще бъде наложена финансова санкция.