Izpolzvani bebeshki drehi ot angliya

https://val-pro24.eu/bg/

Реалната опасност от експлозия живее в случай на прашене на въздуха с други видове прах. Те биха могли да съществуват в дърво, фин въглищен прах или прахови бои. В полза на голямото внимание на малките зърна от прах с различен произход може да достигне експлозията. Запалването може да бъде осигурено от открит огън, електрически искри, електростатични токове или елементи на машини, които се нагряват до висока температура.

За да се намали рискът от експлозия и експлозия, са необходими системи за извличане на прах, като най-висока ефективност на инсталациите за събиране на прах се осигурява от местни престои, които могат да бъдат под формата на самоносещи рамена, смукатели или стрехи, които се проектират в близост до източника на емисии. Всяка прахова група трябва да се отстрани за постоянно, така че да не се присъедини към прехвърлянето и повторното изпиране. Необходимо е редовно да се изпразни контейнера за прах.

Инсталациите за отвеждане на прах изискват съвместимост с atex информацията. Използват се вентилатори и филтри, които са добри с важни стандарти. Инсталирането на atex (atex инсталация в определена версия се фокусира върху взривни панели, които имат взривозащитен филтър. Филтрите могат да бъдат случайни или могат да се използват повторно.Финозърнестата експлозия причинява избухване на мембраната, експлозивните газове в атмосферата по такъв начин, че да не се придържа към повреда на филтъра.

Допълнително оборудване за изсмукване на прах може да се използва за гасене на искри или нови системи за гасене на искри в помещението за инсталиране с помощта на въглероден диоксид. Възвратните клапани трябва да се поставят върху вентилационните канали, които се доставят към филтъра. Задачата на клапата е да защити разпространението на пламъка в инсталацията.