Fiskalen kehlibar plyus

В Европа ежегодно се случват повече от 2000 експлозии на запалими вещества, прах и газове, които причиняват разрушаване на машини, увреждане на оборудване и сгради, а не загуба на добър живот. В началото може да се създаде експлозивна атмосфера в резултат от създаването, изработването и съхраняването на смес от въздух, запалими газове, пари или фини частици в присъствието на кислород. Най-вероятната експлозивна атмосфера обикновено се среща в химически точки, резервоари, рафинерии, електроцентрали, магазини за боядисване, станции за пречистване на вода и пристанища, както и на летища.Директивата ATEX е създадена като доброволно правило за оборудване, предлагано в Европейския съюз, и се използва в среда, чувствителна към опасността от експлозия. От датата на придобиване до действието на директивата ATEX, всички стандарти на това устройство трябва да могат да бъдат сертифицирани по ATEX, а също и често срещан символ. Директивата ATEX 94/9 / EC изисква от производителите да предоставят електрическо оборудване, което да се използва в потенциално експлозивни зони само с подходящ сертификат. От друга страна, служителите имат ATEX Директива 99/92 / EC, която определя изискванията за подобряване на здравето и безопасността на лицата, работещи в среда, изложена на експлозия. Директивата ATEX 94/9 / EC е насочена към оборудване с различен източник на запалване, тъй като в техния успех съществува възможност за електрически разряд, появата на статично електричество и по-красиви температури. Въпреки че директивата ATEX е задължителен регламент, сред ползите, които произтичат от спазването на това благо, може да се споменат:

https://neoproduct.eu/bg/atlant-gel-nay-efektivniyat-gel-za-intenziven-i-d-l-g-seks/Atlant gel Най-ефективният гел за интензивен и дълъг секс

осигуряване на безопасността на работното място за служителите в производствените цехове,ограничаване на икономическите загуби, произтичащи от евентуални аварии или спиране на производството,осигуряване на необходимото качество на устройствата за търговия на територията на Европейския съюз, \ tкоординация на службите за безопасност и хигиена на звената и отговорните звена.