Agora razpiska

Всички знаем малко парче хартия, което откриваме от касата след пазаруване. Малко хора знаят обаче какви знания за сметката в касата всъщност са ни необходими и в кой апартамент е важно да ги намерим, да не говорим какво всъщност съществува на него.

Първото нещо, което ни засяга, е цената на продукта - и да, тогава има много подходяща асоциация. Цената на покупката не е всичко. Рекламите в сметката на касата ни показват какво, освен цената на един продукт, представлява сумата, която трябва да платим при касата. С други думи, в допълнение към цената с вече включен марж, са изброени сумите на отделните данъци, изразени в проценти, и всички разходи, които разглежда групата на цените на продуктите.

Това е само началото. Друг важен момент от разпечатката е адресът на магазина, в който са направили покупката, и нейният данъчен идентификационен номер (NIP. Като знаем тези бележки, ще знаем на кого ще докладваме, ако купим например повредено оборудване, т.е. ще трябва да върнем храна с изтекъл срок на годност. Дори мястото на продажбата да не е систематично и да е мобилен щанд с хот-доги, по този факт ще намерим адреса на централата на данъкоплатците и ще можем да го намерим лесно.

В допълнение, информацията във фактурата на касата показва конкретно време на продажба. От тази гледна точка това е може би най-важният елемент от гледна точка на потребителя. Благодарение на него, доказателството за покупка ясно показва как сме го направили и незабавно затваря без съмнение въпросите за възможни неясноти пред нуждата от подаване на жалба. Само благодарение на тази разпоредба е извършен курсът на гаранционния ремонт на оборудването днес. & Nbsp; Касата на апарата е идеална за записване на продажби и отпечатване на правилни разписки за покупки.

В допълнение към съдържанието, предназначено главно за купувача, данните за сметката на касата са важни и за данъчните служби. Провеждането на бизнес кампания е свързано с плащането на данъци. Поради тази причина на всяка разписка е отпечатан нейният номер, което улеснява проверката дали трябва да бъде попълнена.Друг елемент, който си струва да се цитира, е описанието на средствата, за които е уредена транзакцията - тоест стойността или разплащателната карта. Той значително подобрява разговорите в счетоводството и отчитането на печалби в данъчната служба.По този начин данните за касовата сметка са парадоксално много характерни. По-важното - не за човека, основал икономическата кампания, но и за офисите и най-вече за един-единствен потребител.